A resource for learning Czech

Verbs: Present conjugation

Czech has 5 verb types. In most instances you can identify the verb type by the ending of its infinitive form.


Type 1. Verbs that end in at or át.

Examples:
Čekat (to wait)
Dát (to give)

To conjugate this verb type, simply replace at/át like so:

Singular:
Já (I) čekám / dám
Ty (You) čekáš / dáš
On, Ona, Ono (He, She, It) čeká / dá

Plural:
My (We) čekáme / dáme
Vy (You) čekáte / dáte
Oni/ony/ona (They) čekají / dají


Type 2. Verbs that end in it or et/ět.

Examples:
Mluvit: to speak
Bydlet: to live
Rozumět: to understand

To conjugate this verb type, simply replace it/et/ět like so:

Singular
Já (I) mluvím / bydlím / rozumím
Ty (You) mluvíš / bydlíš / rozumíš
On, Ona, Ono (He, She, It): mluví / bydlí / rozumí

Plural:
My (We) mluvíme / bydlíme / rozumíme
Vy (You) mluvíme / bydlím/ rozumíte
Oni/ony/ona (They) mluví / bydlí / rozumí


Type 3. Verbs that end in ovat or ýt

Examples:
Jmenovat: to name
Krýt: to cover

Singular
Já (I): jmenuju / kryju
Ty (You): jmenuješ / kryješ
On, Ona, Ono (He, She, It): jmenuje / kryje

Plural:
My (We) jmenujeme / kryjeme
Vy (You) jmenujete / krýjete
Oni/ony/ona (They) jmenují, jmenujou / krý, kryjou


Type 4. Verbs that end in nout, and other irregular forms with similar conjugation.

Examples:
Tisknout: to print
Nést: to carry
Brát: to take

Singular:
Já (I) tisknu / nesu / beru
Ty (You) tiskn / nes / ber
On, Ona, Ono (He, She, It) tiskne/ nese / bere

Plural:
My (We) tiskneme / nesu / beru
Vy (You) tisknete / nesete / berete
Oni/ony/ona (They) tisknou/ nesou / berou


Irregular Verbs.

bát se (to be afraid): bojím se, bojíš se, bojí se, bojíme se, bojíte se, bojí se
být (to be): jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
číst (to read): čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou
chtít (modal verb – to want): chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí
jet (to go – drive or ride): jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou
jíst (to eat): jím, jíš, jí, jíme, jíte, jí/jedí
jít (to go – walk): jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou
mít (to have): mám, máš, má, máme, máte, mají
moct (modal verb – can): můžu, můžeš, může, můžeme, můžete, můžou
psát (to write): píšu, píšeš, píše, píšeme, píšete, píšou
růst (to grow): rostu, rosteš, roste, rosteme, rostete, rostou
spát (to sleep): spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí
stát (to stand, to cost): stojím, stojíš, stojí, stojíme, stojíte, stojí
stát se (to happen, to become): stanu se, staneš se, stane se, staneme se, stanete se, stanou se
vědět (to know): vím, víš, ví, víme, víte, ví/vědí
vzít (to take): vezmu, vezmeš, vezme, vezmeme, vezmete, vezmou