A resource for learning Czech

Verbs: present conjugation

Verbs: present conjugation (regular types)

Conjugate the verbs into the present form.

Dictionary:

Čekat: to wait
Mluvit: to speak
Trénovat: to train


Já (čekat)

Ty (čekat)

On/ona (čekat)

My (čekat):

Vy (čekat):

Oni/ony/ona (čekat):

Já (mluvit)

Ty (mluvit)

My (mluvit)

Vy (mluvit)

On/Ona/Ono , Oni/Ony/Ona (mluvit)

Já (trénovat)

My (trénovat)

Ty (trénovat)

Vy (trénovat)

On/Ona/Ono (trénovat)

Oni/Ony/Ona (trénovat)